CHS JV vs Johns Creek 9.19.13 Won 30-9 - elisaherring