CHS Fresh vs Johns Creek 9.20.12 won 21-6 - elisaherring